TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Điều kiện học lại miễn phí

Khi học viên tham gia luyện thi TOEIC  tại trung tâm SDTC,

Học viên sẽ được nhận ưu đãi học lại miễn phí 01 lần trong khóa tiếp theo nếu quá trình học của học viên thỏa đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Học viên không vắng quá 15% tổng số buổi học (tương đương không vắng quá 3 buổi) khi học lớp TOEIC 500+.
  2. Học viên khi thi đầu ra không đạt trên 500 (kỳ thi quốc tế chính thức do IIG Việt Nam tổ chức) sau khi hoàn tất khóa học tại trung tâm không quá 60 ngày.(học viên vui lòng mang kết quả thi đến trung tâm)

Học viên sẽ được sắp xếp vào lớp học phù hợp để học lại.