Onsite Course
Oct 12, 2017 - Dec 10, 2017
Tối thứ 3,5,7 (18h-20h30)
ĐH Tôn Đức Thắng (Tân Phong, quận 7)
Price1.400.000 VNĐ/khóa1.190.000 VNĐ/Khóa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.