Onsite Course
May 2, 2018 - Jun 16, 2018
18h00 – 20h30; tối thứ 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7)
Price1,350,000 VND
Book Now