TON DUC THANG UNIVERSITY
SOCIAL DEVELOPMENT TRAINING CENTER
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

(Tiếng Việt) Khai giảng khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho cán bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)

18 Sep 2017

(Tiếng Việt) Khai giảng khóa học “Kỹ năng sư phạm” cho cán bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)

/
Posted By

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.