TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Dự án SGTC – Đông Tây Hội Ngộ – Khoá Kỹ năng giao tiếp và thương lượng hiệu quả 15/5/2016

http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6