TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Tổ chức khoá học “Thuật thấu hiểu lòng người – DISC” ngày 11/11/2012

http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6