TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng học & tự học” và “Kỹ năng Giao tiếp & ứng xử”

http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6