TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng dẫn dắt cuộc thảo luận -Kỹ năng lãnh đạo – Kỹ năng làm việc nhóm” cho tổ chức FFAV – Huế

http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6