TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng truyền thông bản thân” 25/01/2015

http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6