Khóa học trực tuyến
Học phíFree
Đăng ký ngay

Chưa được mở để đăng ký, vui lòng quay lại sau!

Trên cơ sở những thành công trong công tác đào tạo năm 2010, SDTC tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo năm 2011. Chương trình bao gồm 14 khóa đào tạo xoay quanh những chủ đề thiết thực nhất trong công tác phát triển xã hội, phát triển cộng đồng. Đối tượng chủ yếu mà chương trình hướng đến là nhân viên các tổ chức phi chính phủ và đối tác của họ; các tổ chức xã hội địa phương; các cán bộ cơ quan, đoàn thể, ban, ngành đang làm việc trong lĩnh vực xã hội. Dưới đây là chương trình cụ thể:

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG

CÁC KHÓA TẬP HUẤN NGẮN HẠN NĂM 2011

Kính gửi: Các đơn vị

Căn cứ quy chế hoạt động của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC); căn cứ nhu cầu của các anh (chị) học viên từ các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức xã hội địa phương…đã tham dự các khóa đào tạo nâng cao năng lực do SDTC tổ chức trong năm 2010. SDTC thông báo kế hoạch tổ chức các khóa học trong năm 2011 như sau:

STT KHÓA HỌC NGÀY HỌC HỌC PHÍ
1. Kỹ năng viết đề án xin tài trợ – khóa 1

Project Proposal Writing Skills – course 1

02/03 – 04/03

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

2. Quản lý nhân viên

Staff Management

23/03 – 25/03

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

3. Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch phát triển cộng đồng có sự tham gia

Participatory Needs Assessment and Community Development Planning

13/04 – 15/04

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

4. Quản lý dự án – khóa 1 (Cơ bản)

Project Management – course 1 (basic)

03/05 – 06/05

(4 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

5. Theo dõi giám sát dự án

Development Project Monitoring

25/05 – 27/05

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

6. Đánh giá dự án phát triển – khóa 1

Development Project Evaluation – course 1

21/06 – 24/06

(4 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

7. Quản lý tài chính dự án

Project Financial Management

13/07 – 15/07

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

8. Kỹ năng gây quỹ và quan hệ đối ngoại

Fund Raising and Public Relation

03/08 – 05/08

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

9. Phân tích dữ liệu định lượng sử dụng SPSS

Social Science Data Analysis using SPSS

23/08 – 26/08

(4 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

10. Đánh giá dự án phát triển – khóa 2

Development Project Evaluation – course 2

13/09 – 16/09

(4 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

11. Phát triển tổ chức

Organizational Development

05/10 – 07/10

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

12. Kỹ năng phân tích số liệu và viết báo cáo dự án

Database Analysis and Project Report Writing

26/10 – 28/10

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

13. Kỹ năng viết đề án xin tài trợ – khóa 2

Project Proposal Writing Skills – course 2

08/11 – 10/11

(3 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)

14. Quản lý dự án – khóa 2 (nâng cao)

Project Management – course 2 (advanced)

29/11 – 02/12

(4 ngày)

410,000 đồng/ ngày

(20$/ day)