TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Thời khóa biểu TOEIC khóa tháng 11/2017

27 Dec 2017

Thời khóa biểu TOEIC khóa tháng 11/2017

/
Posted By

Thời khóa biểu khóa tháng 11/2017 như sau:

  • Thứ 3: phòng E0103
  • Thứ 5: phòng E0102
  • Thứ 7: phòng E0101

Sau ngày 02/01/2017, các phòng sẽ đổi thành:

  • Thứ 3 và thứ 5: phòng E0104
  • Thứ 7: E0102

Lớp dự kiến kết thúc ngày 20/01/2018.