TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Nhân sự

sep
 TS. TĂNG HỮU TÂN
Giám đốc Trung tâm
ĐT: (08) 2242 6789
  149697_478026302211040_1421591390_n
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Trợ lý Giám đốc
Email: nguyenthithuthuy@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789
  chi p
LA HUỲNH PHƯỚC
Nhân viên Quản lý học vụ
Email: lahuynhphuoc@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789
16142426_958573310909867_5499328394487757912_n
NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
Nhân viên Dự án
Email: nguyenthihongduyen@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789
  IMG_1315
NGUYỄN AN VY
Nhân viên Học vụ
Email: nguyenanvy@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789
  1555308_1499611003642705_3674005547641077301_n
NGUYỄN NHẬT TÂN
Nhân viên Học vụ
Email: nguyennhattan1@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789