TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Nhân sự

sep
TS. TĂNG HỮU TÂN
Giám đốc Trung tâm
ĐT: (08) 2242 6789
149697_478026302211040_1421591390_n
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Trợ lý Giám đốc
Email: nguyenthithuthuy@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789
 chi p
LA HUỲNH PHƯỚC
Nhân viên Quản lý học vụ
Email: lahuynhphuoc@tdt.edu.vn
ĐT: (08) 2242 6789