TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Dự án “Xây dựng năng lực cho những người buôn bán nhỏ tại TP. HCM”

Project Info

Project Description

Với sự hợp tác từ Tổ chức Phát triển Hợp tác Quốc tế Châu Âu (IECD) – một tổ chức phi chính phủ của Pháp, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) – trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai dự án mang tên “Xây dựng năng lực cho những người buôn bán nhỏ tại TP. HCM”. Đối tượng hưởng lợi của dự án là những người bán hàng rong tại TP. HCM. Dự án cung cấp các dịch vụ phi tài chính cho các đối tượng hưởng lợi bao gồm các khóa đào tạo về quản lý cơ bản và theo dõi cá nhân. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp cho những người bán hàng rong phương pháp xây dựng và phát triển công việc kinh doanh, tạo ra giá trị, tạo công ăn việc làm và cải thiện điều kiện sống của gia đình cũng như cộng đồng. Giai đoạn thí điểm của dự án sẽ được triển khai từ tháng 01/2013 đến tháng 04/2013 tại Quận 8, TP.HCM.
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
Ms. Nguyễn Thị Diệu Linh
Cán bộ đào tạo
Trung tâm đào tạo phát triển xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM
Điện thoại : (08)-2242-6789 hoặc 0935-668-935
Email : linh.td.nguyen@tdt.edu.vn
Đối tác thực hiện trong dự án:

logo_sdtc logo-iecd

Những người bán hàng rong là đối tượng hưởng lợi mà dự án nhắm đến:

dsc09427_640x480
dsc09462_640x480
dsc09452_640x480

Nguồn SDTC