TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Tập huấn “Quản lý hiệu quả nhân viên tổ chức NPO”

Project Info

Project Description

Ngày 28/03/2013 hơn 30 nhân viên cấp quản lý đến từ 23 tổ chức đã tham gia Tập huấn Quản lý Nhân sự trong khuôn khổ Hệ thống Xây dựng Năng lực VNPO (CBS) . Các tổ chức cam kết tham gia vào dự án CBS này đến từ các nhóm tình nguyện mới và đang thành lập, các tổ chức đã thành lập và các tổ chức có kinh nghiệm đang phục vụ cộng đồng tại TP.HCM. Họ đang làm việc với nhiều đối tượng thiệt thòi như trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, bảo vệ môi Trường, bảo vệ đời sống hoang dã…

hoi-thao-quan-ly-nhan-su
Ở buổi tập huấn này, Dự án kết hợp với Bà Hồ Thị Ý Nhi, Phó giám đốc cao cấp về Tài chánh và Hành chánh tổ chức East Meets West Foundation (EMW). Bà Nhi đã có hơn 20 năm phát triển hệ thống nhân sự và quy trình tại EMW Việt Nam. Bà đã thật tình chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình với các tổ chức cũng như phản hồi các thử thách về nhân sự mà tổ chức đang gặp phải.
Khóa tập huấn đã cung cấp kiến thức thích hợp về quản lý nhân sự tập trung vào việc sắp xếp nhu cầu của tổ chức và tuyển chọn hiệu quả theo phương pháp tham gia. Thông qua đó, LIN cũng giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ tự đánh giá tổ chức về Quản lý Nguồn Nhân lực nhằm giúp tổ chức thấy được khiếm khuyết của mình, qua đó tổ chức đã tự mình phát triển các mục tiêu để cải thiện tổ chức.
“Bộ công cụ này theo tôi rất là tốt và cho biết là tổ chức ta đang phát triển tới mức nào. Bộ công cụ rất phù hợp và nếu tổ chức mong muốn phát triển họ sẽ biết được từng bước phát triển như thế nào. Ở đây chúng ra có rất nhiều loại hình tổ chức và các tổ chức đều có thể áp dụng theo bộ công cụ này nhằm đưa tổ chức mình bước sang một bước phát triển khác và việc này cũng tùy thuộc vào sự quyết định của tổ chức”.‖ Ông Trần Khắc Tùng, Giám đốc tổ chức ICS (một tổ chức chuyên làm về Quyền LGBT) phát biểu.
“Tôi làm công tác phát triển xã hội hơn 20 năm và nhiều người trong chúng tôi đều học theo kinh nghiệm, sự khôn ngoan của mình và bộ công cụ cũng như khóa tập huấn này là một cơ hội để chúng tôi ôn lại cũng như học hỏi một theo một cách chuyên nghiệp hơn. Tôi rất mừng hôm nay thấy được nhiều bạn trẻ hiện đang điều hành các tổ chức, đội nhóm hay dự án và chính các bạn với cơ hội học tập này có thể là nhân tố phát triển tổ chức các bạn chuyên nghiệp hơn trong tương lai”. Ông Phạm Thanh Vân, Giám đốc mạng lưới Tình Thân (một tổ chức phát triển cộng đồng làm việc với phụ nữ, thanh niên dễ bị tổn thương) chia sẻ.
Tài liệu về Bộ công cụ sẽ được đưa lên website tại: Nguồn tài liệu NPO
Nguồn: Trung tâm LIN