TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Thông báo v/v ra mắt văn phòng dự án IECD – SDTC

Project Info

Project Description

Văn phòng dự án Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý và Hỗ Trợ cho Người Kinh Doanh Nhỏ được chuyển sang địa chỉ mới là :

Văn phòng dự án IECD – SDTC

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng – 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Dự án do Viện Hợp Tác & Phát Triển Châu Âu (IECD) phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Xã Hội (SDTC) thực hiện kể từ đầu năm 2013.

Lễ ra mắt văn phòng mới của dự án sẽ được tổ chức vào lúc 10:30 ngày 02 tháng 03 năm 2015 tại địa chỉ nêu trên.