TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

16 Mar 2017

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

/
Posted By

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO THI CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định “Bắt đầu từ ngày 01/01/2009 tất cả cá nhân, tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản”.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng Tp.Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức lớp về bất động sản theo chương trình của Bộ Xây khai giảng vào ngày 06 tháng 3 năm 2017 vừa qua

IMG_1971

IMG_1972

IMG_1970

Tác giả: SDTC