TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

LỊCH HỌC BÙ KHÓA TRUYỀN THÔNG – MARKETING

4 Jul 2017

LỊCH HỌC BÙ KHÓA TRUYỀN THÔNG – MARKETING

/
Posted By

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (SDTC)

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BÙ LỚP TRUYỀN THÔNG – MARKETING

(GV: PHAN BẢO GIANG)

  • THỨ 4 (05/7/2017): PHÒNG B503
  • THỨ 6 (07/7/2017): PHÒNG B502

Giờ học: 18h – 20h30