TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

[Phòng học] Khóa luyện thi TOEIC tháng 9/2017

17 Sep 2017

[Phòng học] Khóa luyện thi TOEIC tháng 9/2017

/
Posted By

Trung tâm SDTC xin thông báo lịch học, phòng học của 2 lớp luyện thi TOEIC 550+ tháng 9/2017 như sau:

– Lớp thứ 2,4,6 (18h-20h30): phòng E308
– Lớp thứ 3,5,7 (18h-20h30): phòng E308
Ngoài ra, trung tâm xin thông báo ngày khai giảng 2 lớp trên bị dời 1 tuần lại do giảng viên của 2 lớp bị bận lịch công tác đột xuất:
Thay vì khai giảng ngày 18/9/2017. Sẽ thay đổi thành:
– Lớp thứ 2,4,6: bắt đầu học ngày 25/9/2017
– Lớp thứ 3,5,7: băt đầu học ngày 26/9/2017
Học viên lưu ý ngày bắt đầu học và phòng như trên.
Trân trọng!