TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Thơi khoá biểu khoá “Kế toán thực hành tổng hợp” tháng 8/2016

30 Aug 2016

Thơi khoá biểu khoá “Kế toán thực hành tổng hợp” tháng 8/2016

/
Posted By
  • Thời gian học: 18:15 – 20:45, KG: 22/8/2016 (thời lượng 60 tiết)
  • Địa điểm:
    Buổi/thứ 2 3 4 5 6 7 Ghi Chú
    Tối A504 A508 A507
  • Các ngày nghỉ (6 buổi):_26/8, 31/8_Lễ 02/9_Thi giữa kỳ: 03, 05, 07/9

Lưu ý: Theo quy định của Nhà trường

– Phòng học có thể thay đổi đột xuất, sẽ được thông báo trước cửa phòng (nếu có)

– Học viên đến trễ 15′ sẽ không được vào lớp.

– SĐT cán bộ phụ trách lớp: Ms. Thư – 0934 811 611