TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Thời khoá biểu lớp Kỹ năng Quản lý & Tổ chức sự kiện 7/2016

14 Jul 2016

Thời khoá biểu lớp Kỹ năng Quản lý & Tổ chức sự kiện 7/2016

/
Posted By
  • Thời gian học: 8:30 – 16:30, KG: 09/7/2016 (thời lượng 2 ngày)
  • Địa điểm:
    Ngày Phòng học Ghi chú
    15/7/2016 B508
    22/7/2016 B502
  • Giảng viên: Ông Nguyễn Bảo Giang Châu – GĐ Marketing – Phụ trách đối ngoại, Tập đoàn Unilever

Lưu ý: Theo quy định của Nhà trường

– Học viên đến trễ 15′ sẽ không được vào lớp.

– Học viên nộp 01 tấm hình 3 x 4 để làm chứng nhận và đóng lệ phí là 50.000 đồng (nếu có yêu cầu cấp chứng nhận).

– SĐT cán bộ phụ trách lớp: Ms. Thư – 0934 811 611