TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT KHÓA CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

31 Mar 2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỘT XUẤT KHÓA CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

/
Posted By
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
THÔNG BÁO
Hôm nay, thứ 6, ngày 31/3/2017, lớp chuyên viên nhân sự được NGHỈ HỌC.
Thứ 2, ngày 03/4/2017 đi học lại bình thường.
Lịch học bù vào thứ 6, ngày 07/4/2017 (theo lịch cũ ngày này các bạn được nghỉ nhưng theo lịch mới vẫn đi học bình thường để bù lại hôm nay nghỉ)
Lý do, thầy đi công tác về không kịp mong các bạn thông cảm.
LỊCH HỌC MỚI
THỨ PHÒNG
2 B405
4 C401
6 C401
Untitled